บทความวิชาการ เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา
 
ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน Online
ชื่องานประชุม :   ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง "Clinical decision making: Case-based learning for pharmacists"
วันที่จัดงานประชุม :   วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
สถานที่จัดงานประชุม :  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ


โปรดยืนยันว่าคุณคือ ภญ.นิลเนตร  มีนิล
โดยการกรอก E-mail ที่คุณได้ทำการลงทะเบียนไว้กับเราในช่องด้านล่าง
จากนั้นกด Next เพื่อทำรายการต่อ