บทความวิชาการ เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา
 
ลงทะเบียน : ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง "Clinical decision making: Case-based learning for pharmacists"
คำนำหน้าชื่อ :  *
ชื่อ - นามสกุล : *
เพศ : *
ประเภท :  *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
ประเทศ :  *
เบอร์โทรศัพท์ : * เช่น 089999999
อีเมล์ : *
 
ข้อจำกัดด้านอาหาร :
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม :
โปรดกรอกเฉพาะตัวเลข เฉพาะเภสัชกรเท่านั้น เพื่อเก็บหน่วยกิตฯ(ถ้ามี)

ต้องการให้ออกใบเสร็จในนาม :
ที่อยู่ที่ให้ออกในใบเสร็จ :

 
 จัดหาที่พักด้วยตนเอง 
 
 จองห้องพัก รร. เอเชียกรุงเทพฯ เตียงเดี่ยว / 1 ท่าน 1,600 บาท 
 
 จองห้องพัก รร. เอเชียกรุงเทพฯ เตียงคู่ / 2 ท่าน 1,800 บาท
 
วันที่ CheckIn ห้องพัก : เช่น 22/06/2560
วันที่ CheckOut ห้องพัก : เช่น 25/06/2560
*** จองห้องภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานมายังเราแล้วเท่านั้น